Kategorier
Jobb

Rusta och matcha hjälper dig till ett nytt arbetsliv i Malmö

Rusta och matcha hjälper dig som haft svårt att få arbetslivet på rätt köl i Malmö. Med dig själv i fokus får du en individanpassad karta att navigera efter.

Att gå arbetslös under lång tid är något som påverkar de flesta människor mycket negativt. Att inte ha ett jobb att gå till kan leda till psykisk ohälsa och en känsla av tilltagande isolering. Kanske upplever du dig vara i en negativ spiral, och ser ingen väg ut? Då bör du ta en titt på tjänsten Rusta och matcha.

Rusta och matcha är en tjänst som erbjuds av privata och offentliga aktörer i samarbete med den svenska Arbetsförmedlingen. Först och främst bör du ta upp frågan om Rusta och matcha med din arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen, för att denne ska kunna bedöma om tjänsten har potential att hjälpa dig. Något som den sannolikt har, om du varit arbetslös under längre tid.

Rusta och matcha sätter dig i händelsernas mitt

Hos ett företag som erbjuder Rusta och match kommer du få hjälp på flera sätt. Dels får du stöd i att se ljusare på tillvaron, vilket bara det kan tjäna dig väl i ditt arbetssökande. Du får dessutom konkret hjälp till att hitta en väg framåt som passar just dig. Det kan vara studier, eller att söka en viss typ av arbete.

Hos Rusta och match är inte företagens behov i centrum, utan du och ditt liv. Detta är en tjänst som sätter individen först, och syftar till att hjälpa dig till ett bättre fungerande arbetsliv. Inte till att du ska fylla något externt behov på arbetsmarknaden. Efter en lång tid i arbetslöshet, kan detta kännas som en befriande nystart. Läs vidare på denna hemsida: rustaochmatchamalmö.se